عکاس و  منجم آماتور 
کارشناس ارشد مهندسی سیستم های انرژی

تلگرام: @mehdi31188
اینستاگرام: @mehdi311
ایمیل: mansourian.mehdi@gmail.com

Writer

اینفوگرافی منظومه‌شمسی اینفوگرافی منظومه‌شمسی هنگامی که تلسکوپ فضایی اسپیتزر بمیرد، چه چیزی جای آن را خواهد گرفت؟ هنگامی که تلسکوپ فضایی اسپیتزر بمیرد، چه چیزی جای آن را خواهد گرفت؟ تصویر هابل از کهکشان NGC 1803 تصویر هابل از کهکشان NGC 1803 کاهش شدید درخشندگی ستاره ابط الجوزا در صورت فلکی جبار کاهش شدید درخشندگی ستاره ابط الجوزا در صورت فلکی جبار بقایای ماه نشین ویکرام پیدا شد. بقایای ماه نشین ویکرام پیدا شد. دانشمندان مشغول نقشه برداری از میدان مغناطیسی راه‌شیری هستند. دانشمندان مشغول نقشه برداری از میدان مغناطیسی راه‌شیری هستند. طوفان های  سراسری مریخ ستون هایی بلند از گرد و خاک را به آسمان می فرستند. طوفان های  سراسری مریخ ستون هایی بلند از گرد و خاک را به آسمان می فرستند. اتفاقات عجیبی درون نپتون در حال رخ‌ دادن است! اتفاقات عجیبی درون نپتون در حال رخ‌ دادن است! اولین تصویر هابل از دنباله دار 2l/Borisov منتشر شد. اولین تصویر هابل از دنباله دار 2l/Borisov منتشر شد. ساخت یک فیلم از تشعشعات سیاهچاله ها ساخت یک فیلم از تشعشعات سیاهچاله ها چاپ گوشت در ایستگاه فضایی بین المللی با پرینتر سه بعدی! چاپ گوشت در ایستگاه فضایی بین المللی با پرینتر سه بعدی! اظهار نظر جالب برنده نوبل فیزیک 2019: انسان از زمین مهاجرت نخواهد کرد. اظهار نظر جالب برنده نوبل فیزیک 2019: انسان از زمین مهاجرت نخواهد کرد. تایید شد؛ دنباله‌دار جدید آسمان شب یک جرم میان ستاره‌ای است تایید شد؛ دنباله‌دار جدید آسمان شب یک جرم میان ستاره‌ای است امکان گردش سیارات به دور سیاهچاله‌های ابر پرجرم امکان گردش سیارات به دور سیاهچاله‌های ابر پرجرم کشف سنگین ترین ستاره نوترونی جهان هستی! کشف سنگین ترین ستاره نوترونی جهان هستی! فوران بزرگترین آتش‌فشان قمر مشتری فوران بزرگترین آتش‌فشان قمر مشتری ورود یک دنباله‌دار میان‌ستاره‌ای به منظومه‌شمسی ورود یک دنباله‌دار میان‌ستاره‌ای به منظومه‌شمسی کشف بخار آب در یک سیاره فراخورشیدی کشف بخار آب در یک سیاره فراخورشیدی سقوط احتمالی ماه نشین هندوستان بر روی کره ماه! سقوط احتمالی ماه نشین هندوستان بر روی کره ماه! خطر تصادف فضایی دو ماهواره رفع شد! خطر تصادف فضایی دو ماهواره رفع شد! سیاره زهره، خواهر کوچک زمین، سیاره جهنمی سیاره زهره، خواهر کوچک زمین، سیاره جهنمی نشانه های احتمالی از کشف اولین قمر فراخورشیدی نشانه های احتمالی از کشف اولین قمر فراخورشیدی