روز سه‌شنبه ۳ آبان ۱۴۰۱ (۲۵ اکتبر ۲۰۲۲) ماه بخشی از خورشید را خواهد پوشاند و یک خورشید گرفتگی جزیی رخ می‌دهد.
دنباله دارها به طور مداوم از آسمان زمین عبور می کنند، اما تعداد کمی از آن‌ها را می‌توان با چشم غیر مسلح مشاهده کرد. این بار دنباله دار لئونارد با کد طبقه بندی C/2021 A1 در حال نزدیک شدن به زمین است و قرار است به پرنور ترین دنباله دار سال 2021 تبدیل شود.
امتیاز تصویر: Data - Hubble Heritage Project
ستاره‌شناسان طی تحقیقات سال‌های اخیر متوجه شده‌اند که اکثر سیستم‌های کهکشان‌ ما دوتایی هستند و ستاره‌هایی شبیه به خورشید زمانی عضو یک خوشه ستاره‌ای بوده‌اند که از یک سحابی شکل‌ گرفته‌اند. بنابراین احتمالا خورشید نیز یک همدم با اندازه‌ای مشابه داشته.