سنگین‌ترین ستاره کیهان کشف شد. این ستاره تنها 15 مایل (23 کیلومتر) قطر و جرمی بیش از دو برابر خورشید دارد.
بزرگترین آتش‌فشان آیو، قمر سیاره مشتری، در آستانه فورانی عظیم است.
رصد جدید ابر ماژلانی بزرگ به ستاره‌شناسان کمک می‌کند تا تکامل گروه‌های ستاره‌ای در این کهکشان را بهتر درک کنند.
ستاره شناسان برای دومین بار ورود جسمی میان‌ستاره‌ای به منظومه شمسی را رصد کردند.
امتیاز تصویر: ESA/Hubble & NASA