امتیاز تصویر: ESO, A McLeod et al
در این مقاله ۹ تصویر از رصدخانه دینامیکی خورشید یا SDO را بررسی خواهیم کرد.
بیایید با این قضیه رو به رو شویم. سیاهچاله نقطه ای در فضاست و گرانش بسیار قوی دارد طوری که حتی نور هم نمی­تواند از آن فرار کند چه برسد به انسان. وحشتناک است!
مدل یک اتم، از آشناترین سمبل­های علمی است. متاسفانه، این تصویر، شکل واقعی یک اتم را نشان نمی دهد و ما نزدیک به یک قرن است که این موضوع را می­دانیم.
زمانی که گیتی هنوز خردسال بود – سنش به یک میلیارد سال هم نمی رسید – برخی از ستاره ها به سیاهچاله های بسیار عظیم تبدیل شدند. دیده شدن تعداد زیادی سیاهچاله ابرپرجرم در کیهان اولیه یکی از رازهای کلیدی نجوم است.