امتیاز تصویر: Data - Hubble Heritage Project
ستاره‌شناسان طی تحقیقات سال‌های اخیر متوجه شده‌اند که اکثر سیستم‌های کهکشان‌ ما دوتایی هستند و ستاره‌هایی شبیه به خورشید زمانی عضو یک خوشه ستاره‌ای بوده‌اند که از یک سحابی شکل‌ گرفته‌اند. بنابراین احتمالا خورشید نیز یک همدم با اندازه‌ای مشابه داشته.
عکاس: Jingyi Zhang
تا آنجا که ما می‌دانیم، پایان نه جهان با یک انفجار نخواهد بود. بلکه در پایان ستاره‌ها کم‌کم خاموش می‌شوند و دمای جهان به صفر می‌رسد.