مدل یک اتم، از آشناترین سمبل­های علمی است. متاسفانه، این تصویر، شکل واقعی یک اتم را نشان نمی دهد و ما نزدیک به یک قرن است که این موضوع را می­دانیم.
دیباچه ایی بر کیفیت آغاز تحصیل نجوم
در سال ۱۹۱۶، اینشتین، چند ماه بعد از فرمولبندی نهایی نسبیت عام، امواج گرانشی را فرموله کرد. او معادلات خود را به امواج خطی که توسط اجرامی با خودگرانی جزئی که در فضازمان تخت و تهی از ماده یا انرژی پخش می شوند، محدود کرد. اینشتین نمی توانست نظریه نسبیت را منتشر کند و به پیامدهای آن توجه نکند. یکی از این پیامدها امواج گرانشی بود.
در شماره های قبلی مجله کافه آسترو با سیارات خاکی آشنا شدید. بعد از مریخ می رسیم به سیاره ی پنجم، اولین سیاره از جنس گاز، مشتری.
این خوشه در صورت فلکی جاثی (هرکول)‌ و در فاصله ۲۲ هزار سال نوری از ما قرار دارد.
در فاصله ۱۵۷۰۰ سال نوری از ما و در صورت فلکی مار افسای
صورت فلکی شکارچی یا جبار (در انگلیسی: Orion)  یکی از زیباترین و پرنورترین صورفلکی پاییزی و زمستانی در آسمان شب (در نیمکره شمالی) است که به سبب وجود کمربند معروف جبار در این صورت فلکی به راحتی قابل تشخیص است.
در صورت فلکی سپر و فاصله ۶۰۰۰ سال نوری از ما
خوشه کروی M10 در صورت فلکی مارافسای و در فاصله ۱۴۳۰۰ سال نوری از ما ست.
این خوشه کروی در صورت فلکی مار افسای و فاصله حدود ۲۵۰۰۰ سال نوری از ما قرار دارد.
در فاصله ۴۱۰۰ سال نوری و در صورت فلکی قوس یا کمان
در فاصله ۱۰۰۰ سال نوری از ما و در صورت فلکی عقرب قرار دارد.
خوشه ای در صورت فلکی عقرب و فاصله ۱۶۰۰ سال نوری از ما.
معرفی اجرام مسیه
این خوشه کروی در صورت فلکی عقرب و در فاصله ۷۲۰۰ سال نوری از ماست.
در صورت فلکی دلو و در فاصله ۳۳۰۰۰ سال نوری از ما قرار دارد.
در فاصله ٦٥٠٠ سال نوري از ما و در صورت فلكي ثور قرار دارد.
دانشمندان و اخترشناسان در گذشته با محاسبه گذر روزها، ماه ها و سال ها، تقویم ها را تدوین کردند. آنها برای اندازه گیری شبانه روز، ماه و سال حرکت ظاهری خورشید در آسمان و حرکت ماه به دور زمین و اشکال آن را رصد کردند. در این مطلب ابتدا با سه موضوع شبانه روز، ماه قمری و سال اعتدالی آشنا خواهید شد و سپس درباره سال کبیسه در تقویم های مختلف می خوانید.