امتیاز تصویر: NASA, JPL-Caltech, SETI Institute, Cynthia Phillips, Marty Valenti
این شب‌ها، پس از غروب خورشید، ماه و سه سیاره دیگر در آسمان می‌درخشند.
دوشنبه 20 آبان ماه یکی از مهم ترین رویدادهای نجومی سال اتفاق می‌افتد که در آن سیاره عطارد از مقابل قرص خورشید عبور می‌کند و به گذر عطارد معروف است. رویدادی که تا ۱۳ سال دیگر تکرار نخواهد شد.
نپتون، هشتمین سیاره منظومه‌شمسی، رازهایی دارد که هنوز دانشمندان پاسخی برای آن نیافته‌اند. طوفان‌هایی قدرتمند و دمایی بیش از اورانوس.
زمین، تنها سیاره‌ای است که تا به حال در آن حیات کشف شده است. در زمین باران یک پدیده هواشناسی و فصلی است. در سیارات دیگر نیز شواهدی از وجود باران دیده شده است. اما این باران از جنس آب نیست.