اخترشناسان CSIRO (سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی همسو) و دانشگاه کرتین (Curtin) از تپ‌اختر‌ها (ستاره های نوترونی که به سرعت به دور خود می‌چرخند) برای تحقیق در مورد میدان مغناطیسی کهکشان راه‌شیری استفاده کرده‌اند.
امتیاز تصویر: ESA/Hubble & NASA, K. Larson et al
داده‌های عکس: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS پردازش تصویر: AliAbbasiPov
طوفان‌های گرد و غبار در مریخ متداول هستند. ولی تقریبا در هر یک دهه، اتفاقی غیر قابل پیشبینی رخ می‌دهد. این اتفاق باعث می‌شود که تمام سیاره در گرد و غبار پوشیده شود.
امتیاز تصویر: NASA, JPL-Caltech, SETI Institute, Cynthia Phillips, Marty Valenti