کهکشان NGC 1566، زیبا و افسونگر

امتیاز تصویر: NASA, ESA, Hubble
سحابی خرچنگ جنوبی

امتیاز تصویر: NASA, ESA, and STScI
کهکشان‌های آنتن

عکاس: Madhup Rathi
شهاب و کهکشان بر فراز رشته کوه آلپ

عکاس: (Nicholas Roemmelt (Venture Photography
درخت کهکشان

عکاس: César Vega Toledano
طلوع زمین

امتیاز تصویر: NASA, Apollo 8
لایه‌های قطب جنوب مریخ

امتیاز تصویر: ESA/DLR/FU Berlin; Bill Dunford
کهکشان دوک از لبه

امتیاز تصویر: Adam Block, Mt. Lemmon SkyCenter, U. Arizona
کهکشان فعال قنطورس A

امتیاز تصویر:  CEDIC Team at Chilescope