سحابی اسکیمو یا NGC 2392

امتیاز تصویر: NASA, ESA, Hubble, Chandra
تصویر آپولو ۱۴ از خانه

امتیاز تصویر: Apollo 14, NASA, JSC, ASU
تصویر هابل از کهکشان NGC 1803

امتیاز تصویر: تلسکوپ فضایی هابل
بارانی از الکترون، پدیده ناشناخته استیو

امتیاز تصویر:ESA (آژانس فضایی اروپا) ، Robert Downie
بازسازی تصویر فضاپیمای گالیله از قمر اروپا

امتیاز تصویر: NASA, JPL-Caltech, SETI Institute, Cynthia Phillips, Marty Valenti
دفنیس و حلقه‌های زحل

امتیاز تصویر: NASA, JPL-Caltech, Space Science Institute, Cassini
تصویری خاص از برخورد دو کهکشان

تلسکوپ فضایی هابل یک صورت کیهانی را در لحظه‌ای خاص از تاریخ آن ثبت کرده است.
کشف مخزن خاک رس توسط مریخ‌نورد کنجکاوی

امتیاز تصویر:  NASA, JPL-Caltech, MSSS
خنده گرانشی یا یک عدسی گرانشی

امتیاز تصویر:  X-ray - NASA / CXC / J. Irwin et al. ; Optical - NASA/STScI
سحابی سیاره‌ای NGC 6210 آخرین نفس‌های یک ستاره

امتیاز تصویر: تلسکوپ فضایی هابل
رنگ‌ها روی باد، تصویر جونو از سیاره مشتری

فضاپیمای جونو ناسا در این نما از سیاره غول گازی مشتری، ابرهای چرخانی را در نزدیکی منطقه‌ای در نیم کره شمالی سیاره که به نام “Jet N4” شناخته می‌شود، ثبت کرده است.
سحابی سر اسب

عکاس: José Jiménez Priego
سایه قمر آیو

​​​​​​​سایه قمر آتش‌فشانی آیو روی سیاره مشتری تصویری خیره‌کننده از دید فضاپیمای جونو ناسا بوجود آورده است.
گیر کردن در حلقه‌ها

از این زاویه دید، قمر یخی تتیس به نظر در حلقه‌های A و F گیر کرده است.