• نمایش : ۲٬۶۲۹ دفعه
  • موضوع : اخبار سایت
تنها قمر طبیعی سیاره زمین و پنجمین قمر طبیعی بزرگ در منظومه خورشیدی ماه است. انسان‌ها از قدیم از کره ماه و چرخش منظم آن برای گاهشماری، به‌ویژه در کشاورزی، بهره می‌گرفتند.
  • نمایش : ۲٬۷۰۵ دفعه
  • موضوع : مبانی نجوم