روز سه‌شنبه ۳ آبان ۱۴۰۱ (۲۵ اکتبر ۲۰۲۲) ماه بخشی از خورشید را خواهد پوشاند و یک خورشید گرفتگی جزیی رخ می‌دهد.
دنباله دارها به طور مداوم از آسمان زمین عبور می کنند، اما تعداد کمی از آن‌ها را می‌توان با چشم غیر مسلح مشاهده کرد. این بار دنباله دار لئونارد با کد طبقه بندی C/2021 A1 در حال نزدیک شدن به زمین است و قرار است به پرنور ترین دنباله دار سال 2021 تبدیل شود.
این روز‌ها آسمان شب میزبان گردهمایی سیارات مشتری، مریخ و زحل در کنار ماه است. چهارشنبه ۲۷ فروردین مقارنه ماه و مشتری اتفاق می‌افتد.
در شب‌های ۱۴، ۱۵ و ۱۶ فروردین سیاره زهره از مقابل خوشه پروین عبور می‌کند. زهره آخرین بار هشت سال پیش در کنار خوشه پروین بوده و هشت سال دیگر دوباره به این بخش آسمان می‌رسد.
این شب‌ها، پس از غروب خورشید، ماه و سه سیاره دیگر در آسمان می‌درخشند.