در روز ۲۹ آوریل (۱۰ اردیبهشت) سیارکی به اندازه ۲ تا ۴ کیلومتر از کنار زمین عبور خواهد کرد. اما خوشبختانه این سیارک با زمین برخورد نمی‌کند.
عظیم‌ترین انفجار در جهان کشف شد. این انفجار در یک سیاهچاله که در خوشه‌ای کهکشانی به فاصله صدها میلیون سال نوری از ما قرار دارد اتفاق افتاده است.
عکاس: Brendan Gully
عکاس: Petr Horálek/ESO, Juan Carlos Casado/IAC (TWAN)