امتیاز تصویر: ESA/Hubble & NASA
امتیاز تصویر: NASA, ESA, Hubble, Chandra
این یک پرنده، هواپیما یا فضاپیما نیست. این خطوط نورانی کوتاه در جو زمین شهاب‌ها هستند.
امتیاز تصویر: Apollo 14, NASA, JSC, ASU
در طول شانزده سال گذشته تلسکوپ فضایی فروسرخ اسپیتزر به صورت کاملا با ثبات در حال کار بوده است. ولی وقتی که مأموریت آن در روز 30 ژانویه (دهم بهمن ماه) به پایان برسد، آیا اخترشناسان باید برای جایگزین آن صبر کنند؟