اروپا، قمرِمشتری، اغلب به عنوان مکانی با احتمال حیات مورد توجه بوده است، زیرا این قمر پتانسیل اقیانوسی از آب مایع را در زیر سطح یخ زده ی خود را دارد. اما ما واقعا چقدر درباره اروپا می دانیم؟
قسمت اول:
تحقیقات دانشمندان دانشگاه رایس روی زمین،نشان می دهد تقریبا همه کربن زمین می تواند از یک برخورد در حدود 4.4 میلیارد سال پیش بین زمین و سیاره نوپایی مانند عطارد تشکیل شده باشد
امتیاز تصویر:  Miguel Claro