امتیاز تصویر:NASA, JSC, ESRS
این تصویر توسط قوی ترین تلسکوپی در مدار سیاره مریخ گرفته شده است و در آن می توان جزییات قاره ها و اندازه ماه در مقابل زمین را دید.
امتیاز تصویر:  NASA, JPL-Caltech, SwRI, MSSS
امتیاز تصویر: Cassini Imaging Team, SSI, JPL, ESA, NASA
روز ۱۱ دسامبر فضاپیمای جونو سومین پرواز نزدیک خود از کنار مشتری را انجام می دهد.