کلاهک قطبی اسپوتنیک پلانیوم (تپه های یخ زده ی پلوتو) با رنگ های کاذبش، توسط کوه هایی فرسوده که در فعالیتهای یخبندان تشکیل شده اند احاطه شده است.مناطق تیره رنگ ، توسط مواد آلی تولید شده به وسیله ی فوتولیز متان که توسط پرتوهای فرابنفش خورشید ایجاد میشود، پوشیده شده اند.
​​​​​​​پس از ۱۲ سال سال مطالعه سیاره زحل، حلقه ها و اقمار آن، فضاپیمای کاسینی و آخرین سال سفر حماسی خود می رسد.
قمر پان ممکن است کوچک باشد، اما مانند بسیاری از قمر های حلقه ای زحل، این قمر نیز تاثیر مشخصی بر روی حلقه های سیاره دارد.
امتیاز تصویر:  Petr Horálek
چرا قطب های قمر شارون قرمز رنگ هستند.