در آغاز ماه مهر و اعتدال پاییزی، با شماره ششم مجله الکترونیک کافه آسترو در خدمت شما هستیم. در این شماره اخباری از منظومه شمسی را خواهید خواند و در فراسوی آن سفر می کنید تا با کیهان بی کران و پروژهای جدید کیهانی آشنا شوید. همچنین در بخش دیگری از این شماره پدیده های نجومی آینده را بررسی خواهیم کرد و عکس هایی از ماه گرفتگی نیم سایه ای گذشته را تماشا می کنید. در عنوان جدیدی از مجله کافه آسترو به سراغ افسانه های آسمان رفته ایم. در این شماره شما درباره «کهکشان راه شیری» و علت این نام گذاری آن می خوانید. همچنین تصاویر زیبای آسمان شب، مانند شماره های گذشته، در بخش پایانی مجله قرار دارد.

 

 

 

 

فهرست مطالب:

 • عکس برتر هفته از دید مخاطبان کافه آسترو
 • شمارش معکوس آخرین روز های کاسینی در زحل
 • بوجود آمدن کربن در زمین از برخورد با سیاره ای مانند عطارد
 • طوفان های منحصر به فرد در قطب های مشتری
 • ماموریت جدید اسپیتزر
 • چرا هنوز بیگانه ای کشف نکرده ایم
 • ابر مولکولی حیاتمند ۱
 • یک میلیارد ستاره
 • برخورد کهکشانی
 • مرد تنهای ماه (فیلم)
 • ماه گرفتگی
 • پیشنهادهای رصدی
 • افسانه کهکشان راه شیری
 • کهکشان راه شیری فراز چشمه باداب سورت
 • خوشه پروین یا هفت خواهر