امتیاز تصویر: : NASA, JPL-Caltech, SSI
سیاره مریخ اغلب به دلیل شباهت هایش با سیاره ی ما،به عنوان "همزاد زمین" درنظر گرفته می شود.هر دو سیاره ی خاکی هستند، کلاهک های یخی و قطبی دارند و هر دو (روزگاری) جو زیست پذیر و آب ِ مایع بر روی سطح خود داشته اند. اما از طرف دیگر،این دو کاملا متفاوت هستند.اما هنگام بررسی اتمسفرها و اقلیم هایشان، مریخ واقعا جدا از زمین رده بندی می شود.
عکاس: مائده فرهوش
ستاره شناسان می دانند که کهکشان ما پر از سیاره هاست، سیاره های سنگی هم اندازه زمین تا غول های گازی بزرگتر از مشتری. تقریبا هر کدام از این سیاره های فراخورشیدی به دور یک ستاره بالغ با یک سامانه ستاره ای تکامل یافته کشف شده اند.