امتیاز تصویر: NASA, JPL, Juno Mission
در این تصاویر خیره کننده که اخیرا مریخ نورد کنجکاوی به زمین ارسال کرده است، جزییات لایه های سنگ های منطقه «Murray Buttes» در پایین کوه «شارپ» به خوبی دیده می شود.
امتیاز تصویر:  Jack Cook, Adam Nieman, Woods Hole Oceanographic Institution, Howard Perlman, USGS
نزدیک ترین سیستم ستاره ای به سیاره زمین آلفا قنطورس نام دارد.
امتیاز تصویر:  NASA, JPL-Caltech, Voyager 1