امتیاز تصویر: NASA, ISS
ستاره‌شناسان با ترکیب داده‌های طول‌موج‌های مختلف، تصویری خیره‌کننده از یک آتش‌بازی کیهانی در خوشه ستاره‌ای  G286.21+0.17 خلق کردند.
اخیرا ستاره ابط الجوزا یا آلفای صورت فلکی شکارچی (جبار) کاهش شدید درخشندگی را تجربه کرد. ستاره‌شناسان حدس می‌زنند که این کاهش غیرمنتظره در نتیجه لکه‌های بزرگ ستاره‌ای بوجود آمده باشد، نه گاز و گرد و غبار اطراف ستاره.
ستاره‌شناسان عظیم‌ترین سیاهچاله کیهان را کشف کردند.
امتیاز تصویر:  NASA, ESA, Joel Kastner (RIT) et al