ساختار دوم‌های دنباله‌دار نئووایز

امتیاز تصویر:  (Zixuan Lin (Beijing Normal U.

امتیاز تصویر:  (Zixuan Lin (Beijing Normal U.

دنباله‌دار نئووایز دو دم دارد. دم یونی آبی رنگ دنباله دار در سمت چپ دیده می‌شود و توسط باد خورشیدی به سمت مسیر دورتر از خورشید کشیده شده است. ساختار و شکل دم یونی با باد‌های خورشیدی دائما در حال تغییر است. همچنین در سمت رام دم غباری دنباله‌دار Comet C/2020 F3 یا نئووایز دیده می‌شود. در دم غبار ساختاری موجی شکل دیده می‌شود. دم غباری به واسطه تابش نور خورشید به عقب رانده می‌شود اما ذرات سنگین‌تر آن در مقابل این فشار تابشی مقاومت می‌کنند. این تصویر که حاصل ترکیب ۴۰ عکس است، سه روز پیش در کویر گبی مغولستان در جنوب غربی چین ثبت شده. دنباله‌دار نئووایز فردا از نزدیک‌ترین فاصله زمین عبور می‌کند و سپس به سمت منظومه‌شمسی خارجی می‌رود. دنباله‌دار به زودی از آسمان شب زمین محو می‌شود. 

همه نظرها (۰)

هیچ کس هنوز نظری ارسال نکرده