کهکشان فعال قنطورس A

امتیاز تصویر:  CEDIC Team at Chilescope
سحابی حلقه M57

امتیاز تصویر:  NASA, ESA, Hubble Legacy Archive
اوج گرفتن شاتل فضایی

امتیاز تصویر: NASA
انفجاری در اتمسفر خورشید در نور فرابنفش + ویدیو

امتیاز تصویر: NASA GSFC's Scientific Visualization Studio, Solar Dynamics Obs
من برای تو ماه را آوردم

عکاس: Fernando Cabrerizo
کهکشان NGC 247  و دوستان

امتیاز تصویر: CHART32 Team پردازش: Johannes Schedler
کهکشان‌های خوشه کما

امتیاز تصویر:  Russ Carroll, Robert Gendler, & Bob Franke; Dan Zowada Memorial Observatory
سحابی عروس دریایی

عکاس: Albert Barr
معرفی نواختر کارینا ۲۰۱۸

​​​​​​​عکاس: A. Maury & J. Fabrega
خوشه NGC 602 و فراتر از آن

امتیاز تصویر: اشعه ایکس : Chandra: NASA/CXC/Univ.Potsdam/L.Oskinova et al  نور مرئی: Hubble: NASA/STScI  مادون قرمز: Spitzer: NASA/JPL-Caltech
رد ستارگان برفراز کوه های البرز

عکاس:  (Stéphane Guisard (Los Cielos de America, TWAN
کهکشان راه شیری و نور دایره البروج

عکاس: (Ruslan Merzlyakov (RMS Photography