کهکشان  NGC 474: پوسته ها و ستاره ها

امتیاز تصویر:  CFHT, Coelum, MegaCam, J.-C. Cuillandre (CFHT) & G. A. Anselmi (Coelum)
ماه گرفتگی

عکاس: Neelam and Ajay Talwar
ماه گرفتگی

​​​​​​​عکاس: Fred Espenak
ماه پیر در آغوش ماه نو

عکاس:   Yuri Beletsky (Carnegie Las Campanas (Observatory, TWAN
سحابی‌های ابر ماژلانی بزرگ

عکاس: osep Drudis, Don Goldman
شفق قطبی رنگارنگ برفراز ایسلند

عکاس:  Sigurdur William Brynjarsson
ابرهای آندرومدا

عکاس:  Daniel López / IAC
یک بارش زمستانی

عکاس: Jack Fusco
گردوغبار ستاره‌ای در حَمَل

امتیاز تصویر:  (Rogelio Bernal Andreo (Deep Sky Colors
ستونی از گرد و غبار در کارینا: HH 666

امتیاز تصویر:  NASA, ESA, Hubble, HLA
ماه و زمین

امتیاز تصویر:‌ NASA, JPL, Galileo Project