حلقه نورانی جو زهره

زمان: ۱۳۹۹/۳/۲۰،‏ ۱۷:۲۸ نمایش : ۴۴ دفعه

عکاس:  Pete Lawrence

چرا این حلقه نورانی دور زهره بوجود آمده است؟ به این حلقه نادر، حلقه آتش می‌گویند که به علت نور خورشید به دور زهره تشکیل شده است. معمولا حلقه آتش در زمان اوج خورشید گرفتگی حلقوی و به دور ماه دیده می‌شود. اما گاهی حلقه آتش در زمان عبور سیارات داخلی (زهره و عطارد) از مقابل خورشید، به دور آن‌ها شکل می‌گیرد. در تصویر بالا زهره دقیقا از مقابل خورشید عبور نکرده است، اما شکست نور خورشید از جو زهره باعث بوجود آمدن حلقه آتش شده است. این تصویر هفته گذشته و طی مقارنه داخلی زهره ثبت شده؛ در این زمان زهره با فاصله ظاهری یک درجه از مقابل خورشید عبور کرد. با توجه به شدت نور خورشید ثبت چنین عکسی بسیار دشوار بوده و عکاس از فیلتر استفاده کرده است.

گذر زهره از مقابل خورشید پدیده نادری است که آخرین بار در ۶ ژوئن سال ۲۰۱۲ (۸ خرداد ۱۳۹۱) اتفاق افتاد و گذر بعدی در سال ۲۱۱۷ (۱۴۹۶)‌ قابل مشاهده است. 

همه نظرها (۰)

هیچ کس هنوز نظری ارسال نکرده