تصویر هابل از بخش بیرونی یک کهکشان مارپیچی، NGC 3432

این خطوط درخشان و طولانی که مناطقی برافروخته‌ای در میان‌ آن‌ها دیده می‌شود، در واقع کهکشانی مارپیچی شبیه به کهکشان‌راه‌شیری است.
کهکشان NGC 2985، یک کهکشان مارپیچی کامل

کهکشان NGC 2985 در فاصله ۷۰ میلیون سال نوری از ما و در صورت فلکی دب اکبر قرار دارد.
کهکشان مارپیچی M90

کهکشان M90 نودمین عضو فهرست شارل مسیه است.
سحابی NGC 604

امتیاز تصویر: X-ray: NASA/CXC/CfA/R
ماه‌لرزه‌ها، عجیب و متداول در قمر زمین

امتیاز تصویر: NASA, Apollo 11 Crew
کهکشان NGC 1566، زیبا و افسونگر

امتیاز تصویر: NASA, ESA, Hubble
سحابی خرچنگ جنوبی

امتیاز تصویر: NASA, ESA, and STScI
کهکشان‌های آنتن

عکاس: Madhup Rathi
شهاب و کهکشان بر فراز رشته کوه آلپ

عکاس: (Nicholas Roemmelt (Venture Photography
درخت کهکشان

عکاس: César Vega Toledano
طلوع زمین

امتیاز تصویر: NASA, Apollo 8
لایه‌های قطب جنوب مریخ

امتیاز تصویر: ESA/DLR/FU Berlin; Bill Dunford
کهکشان دوک از لبه

امتیاز تصویر: Adam Block, Mt. Lemmon SkyCenter, U. Arizona