ماه و زمین

امتیاز تصویر:‌ NASA, JPL, Galileo Project
سحابی آمریکای شمالی و پلیکان

امتیاز تصویر:‌Paolo Moroni
کشف یک طوفان پیچیده در مشتری توسط جونو

امتیاز تصویر:‌ NASA, JPL-Caltech, SwRI, MSSS
کهکشان NGC 6951

کهکشان NGC 6951 یک کهکشان نوع سیفرت در صورت فلکی قیفاووس است.
نمای نزدیک از کهکشان بزرگ NGC 1055

امتیاز تصویر: پردازش: Robert Gendler, Roberto Colombari داده: (European Southern Observatory, Subaru Telescope (NAOJ
فواره گرد و غبار از دنباله دار 67P

امتیاز تصویر:  ESA, Rosetta, MPS
یک سحابی که تغییر شکل می دهد

امتیاز تصویر: Hubble, NASA, ESA
سحابی کوچک شبح یا  NGC 6369

امتیاز تصویر: Hubble Heritage Team, NASA
شبح میراخ

عکاس: Kent Wood
رقص دو سیاهچاله در 3C 75

امتیاز تصویر اشعه ایکس:  NASA/CXC/D. Hudson, T. Reiprich et al امتیاز تصویر در موج رادیویی:  NRAO/VLA/ NRL
سیاره کوتوله ای از منظومه شمسی خارجی Haumea

تصویر هنری از: Instituto de Astrofísica de Andalucía