آسمان شب در یک ماه آینده

در این بخش پدیده های رصدی ۱۵ مرداد تا ۱۵ شهریور مورد بررسی قرار گرفته است. در این دو مدت شاهد پدید های قابل توجه و جالبی خواهیم بود.

رویدادهای رصدی نیمه دوم مرداد

دوشنبه16 مرداد :ماه بدر و ماه گرفتگی جزیی این خسوف در ایران قابل رویت می باشد آغاز گرفتگی حوالی ساعت:22 می باشد. (ماه گرفتگی جزیی :عبور بخشی از ماه از سایه ی زمین)

جدول محاسبه ی خسوف جزیی

ورود ماه به نیم سایه ورود به سایه ی زمین حداکثر گرفتگی خروج از سایه ی زمین خروج از نیم سایه
20:20 21:52 22:50 23:48 01:19

 

شنبه و یکشنبه21و22 مرداد :اوج بارش شهابی برساوشی : نرخ سمت الراسی(zhr )این بارش 60 شهاب در ساعت می باشد، زمان فعالیت این بارش از 26 تیر تا 2 شهریور می باشد.بهترین زمان برای مشاهده ی این بارش شنبه شب تا بامدادیکشنبه (21و 22 مرداد) خواهد بود.

نکته ی قابل توجه اینجاست که در زمان اوج این بارش حضور ماه(ماه در این زمان 20 روزه است و با قدر منفی 7/11) را در آسمان خواهیم داشت(همان طور که می دانید ماه یکی از بزرگترین موانع برای رصد بارش های شهابی محسوب می شود)و این امر سبب می شود که ما نتوانیم این بارش را به خوبی مشاهده کنیم .

هرچند در حضور ماه شانس مشاهده ی شهاب های کم نور کاهش می یابد اما شهاب های پرنور و آذر گوی ها قابل رؤیت خواهند بود.

این بارش شهابی یادگاری از سوییفت تاتل می باشد شهاب های این بارش با سرعت 59 کیلومتر در ثانیه در ارتفاع 80 تا 120 کیلومتری جو زمین یونیزه شده می سوزند واز خود نور ساطع می کنند.

دوشنبه 30 مرداد:کسوف (خورشید گرفتگی) کامل غیر قابل رؤیت در ایران.

 

رویداد های رصدی نیمه اول شهریور ماه

چهارشنبه 8شهریور :همنشینی ماه وسیاره ی زیبای زحل

شما می توانید بعد از غروب خورشید در سمت جنوب صورت فلکی حوا شاهد این پدیده باشید،این روز ها زحل در حوالی پهنه ی راه شیری است و اضافه شدن ماه به این ضیافت بر شکوه آن می افزاید.

سه شنبه 14 شهریور (رویدا سیاره ایی):مقابله ی نپتون

سیاره ی غول آبی در نزدیکترین فاصله ی زاویه ای نسبت به زمین قرار خواهد گرفت و سطح آن توسط نور خورشید درخشان خواهد شد این سیاره از هر زمان دیگری در طول سال درخشان تر و در تمام طول شب رویت خواهد شد،موقعیت این سیاره در آسمان در صورت فلکی دلو قرار دارد برای یافتن آن به افق جنوب شرقی نگاه کنید . ماه نیز راهنمای مناسب است برای پیدا کردن این سیاره؛برای دیدن آن به یک ابزار مناسب و اطلس آسمان نیاز دارید .

مقابله:زمانی که زمین در مدار خودش بین خورشید و سیارات قرار گیرد حالت مقابله گویند در این حالت زاویه ی کشیدگی 180 درجه خواهد بود.لازم به ذکر است که این حالت برای سیاراتی که از زمین به خورشید دورترند رخ می دهد و سیارات داخلی مثل عطارد و زهره حالت مقابله ندارند.

*پیشنهاد :بهترین زمان برای عکاسی از این سیاره در این تاریخ می باشد.

چهارشنبه15 شهریور :ماه بدر ؛ طلوع حوالی ساعت20:30

همه نظرها (۰)

هیچ کس هنوز نظری ارسال نکرده