- لیسانس مترجمی زبان انگلیسی
- فعال در عرصه ترویجی نجوم از سال ۸۴ تاکنون
- علاقهمند به گرافیک و عکاسی
- فعالیت پژوهشی مورد علاقه من در نجوم: اخترفیزیک