خورشیدگرفتگی ساروس ۱۴۵

زمان: ۱۳۹۶/۵/۲۲،‏ ۱۲:۵۲ نمایش : ۳۷۳ دفعه

خورشیدگرفتگی ساروس ۱۴۵
اعتبار و کپی رایت: Tunç Tezel (TWAN), Alkim Ün 

توضیح: سیاره درخشان ناهید، نیم رخ ماه نو و سوسوی تاج خورشید همه و همه آسمان تاریک را در این تصویر در برگرفته اند. این تصویر ترکیبی از تله عکس ها و فریم های زاویه باز همزمان که در مسیر خورشید گرفتگی کلی در ۱۸ سال پیش، در ۱۱ آگوست ۱۹۹۹، در نزدیکی Kastamonu ترکیه گرفته شده است. این خورشید گرفتگی خاص جزیی از ساروس ۱۴۵ است. با مطالعه رصد های مداری ماه ، دوره ساروسی پیش بینی می کند که چه موقع خورشید، زمین و ماه به نقطه جغرافیایی یکسان برای یک خورشید گرفتگی (ویا ماه گرفتگی) بازخواهد گشت. ساروس دوره ای از ۱۸ سال و ۱۱ روز و یک سوم روز است. گرفتگی های جدا شده با یک دوره ساروسی متعلق به سلسله های ساروسی با شماره یکسان اند و  بسیار مشابه هستند. اما مسیر کلی برای خورشید گرفتگی های متوالی در ساروس های مشابه در سراسر زمین جابه جا می شود زیرا که سیاره زمین در طول دوره ۸ ساعت اضافه تر می چرخد. بنابراین خورشدگرفتگی بعدی از ساروس ۱۴۵ یک خورشید گرفتگی کلی خواهد بود و مسیر باریک گرفتگی از ساحل به ساحل ایالات متحده در ۲۱ آگوست ۲۰۱۷ خواهد گذشت.

همه نظرها (۰)

هیچ کس هنوز نظری ارسال نکرده