رویداد های نزدیک

هیچ رویدادی در دسترس نیست

تصویر نجومی روز

ماه واقعا این رنگ‌ها را ندارد

خورشید در نزدیک ترین فاصله به زمین

ویدیوها

ماموریت آرتمیس ۱ با رسیدن به دورترین فاصله با زمین تصاویری متفاوتی از زمین ماه را منتشر کرد.

نقل قول‌ دانشمندان

اما همچنان زمین به دور خود و به دور خودشید می‌چرخد.