رویداد های نزدیک

 • از
 • ۱۴۰۰-۱۰-۲۶
 • تا
 • ۱۴۰۰-۱۱-۰۷
 • حداقل قیمت : ‎ریال ۱٬۵۰۰٬۰۰۰
 • ۳۵
ثبت نام ترم جدید دوره نجوم مقدماتی موسسه اندیشه پژوهان شروع شد.
 • از
 • ۱۴۰۰-۱۰-۲۶
 • تا
 • ۱۴۰۰-۱۱-۰۷
 • حداقل قیمت : ‎ریال ۱٬۵۰۰٬۰۰۰
 • ۳۸
ثبت نام ترم جدید دوره نجوم پیشرفته موسسه اندیشه پژوهان شروع شد.

تصویر نجومی روز