رویداد های نزدیک

 • از
 • ۱۴۰۰-۱۰-۲۶
 • تا
 • ۱۴۰۰-۱۱-۰۷
 • حداقل قیمت : ‎ریال ۱٬۵۰۰٬۰۰۰
 • ۶۵
ثبت نام ترم جدید دوره نجوم مقدماتی موسسه اندیشه پژوهان شروع شد.
 • از
 • ۱۴۰۰-۱۰-۲۶
 • تا
 • ۱۴۰۰-۱۱-۰۷
 • حداقل قیمت : ‎ریال ۱٬۵۰۰٬۰۰۰
 • ۶۴
ثبت نام ترم جدید دوره نجوم پیشرفته موسسه اندیشه پژوهان شروع شد.
 • از
 • ۱۴۰۰-۱۱-۰۲
 • تا
 • ۱۴۰۰-۱۱-۱۱
 • حداقل قیمت : ‎ریال ۱٬۵۰۰٬۰۰۰
 • ۱۳
ثبت نام ترم جدید دوره آنلاین نجوم کودکان موسسه اندیشه پژوهان شروع شد.

تصویر نجومی روز