• ۱۳۹۸/۲/۳۱،‏ ۲۲:۳۲
  • ۱۵۱

  • ۱۳۹۷/۴/۲۳،‏ ۲۱:۲۷
  • ۵۸۱
مریم میرزاخانی (۲۲ اردیبهشت ۱۳۵۶ – ۲۳ تیر ۱۳۹۶)

  • ۱۳۹۶/۱۰/۱۸،‏ ۱۵:۳۶
  • ۲۲۳

  • ۱۳۹۶/۳/۲۰،‏ ۲۳:۳۰
  • ۲۲۰