این شب‌ها، پس از غروب خورشید، ماه و سه سیاره دیگر در آسمان می‌درخشند.
امتیاز تصویر: NASA, JPL-Caltech, Space Science Institute, Cassini
از این زاویه دید، قمر یخی تتیس به نظر در حلقه‌های A و F گیر کرده است.
امتیاز تصویر:  Cassini
خیلی از افراد سوال می‌پرسند که چگونه در آسمان شب سیارات را از ستاره‌ها تشخیص دهیم. شاید اولین جواب این باشد که ستاره‌ها چشمک می‌زنند و سیارات نه. اما در اینجا می‌خواهیم به ویژگی‌های رصدی این سیارات و مکان آنها در آسمان شب (در تیر ماه ۹۷) را بررسی می‌کنیم.