این تصویر حلقه های زحل توسط فضاپیمای کاسینی ناسا در تاریخ ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۷ گرفته شده است.
ماه فعال خشکی-اقیانوسی زحل، انسلادوس، در پشت سیاره غول پیکر در یک پرتره خالی از فضاپیمای کاسینی ناسا غرق می شود.
دیروز یکی از دوره های هیجان انگیز در اکتشافات فضایی به پایان رسید. فضاپیمای کاسینی پس از ۱۳ سال فعالیت در مدار سیاره، با شیرجه در جو زحل به بخشی از آن تبدیل شد.
امتیاز تصویر: NASA, JPL-Caltech, Space Science Institute
این تصویر از نیم کره ی شمالی زحل در تاریخ 13 سپتامبر 2017 توسط فضاپیمای کاسینی ناسا گرفته شده است.