یک مطالعه جدید نشان میدهد که چگونه باد کیهانی می تواند گاز و گرد و غبار کهکشانی را کاهش دهد و شکل گیری ستاره ها را متوقف کند.
یک پژوهش جدید روی تعدادی از خوشه های کروی نشان می دهد که قدمت این گروه از ستاره ها تقریبا به اندازه ی عمر جهان است.
در افسانه های یونانی Dione دخبر تتیس بوده است. دیدن این دو قمر کنار هم بسیار جالب است.
در این تصویر کاسینی، قمر بزرگ تیتان در کنار سیاره زحل دیده می شود.
این تصویر دراماتیک از تلسکوپ فضایی هابل، کهکشان کوتوله معروف به NGC 1140 را نشان می دهد.
در این تصویر از تلسکوپ فضایی هابل کهکشان SBS 1415+437 که در فاصله 45 میلیون سال نوری از ما قرار دارد دیده می شود.
جریان یخ و مه در سطح پلوتو در عکس های فضاپیمای افق های نو نشان می دهد که این سیاره دور دست یک جهان یخ زده است.
ماموریت کپلر ناسا، کشف سیاره ای زمین مانند را در منطقه قابل سکونت یک ستاره خورشید مانند تایید کرده است. در اینجا 12 سیاره فراخورشیدی شبیه زمین با هم مقایسه شده اند.
ماموریت کپلر ناسا، کشف سیاره ای زمین مانند را در منطقه قابل سکونت یک ستاره خورشید مانند تایید کرده است. این کشف به همراه 11 سیاره کوچک در منطقه حیات ستاره، کاندید های سیارات شبیه به زمین هستند.
این تصویر توسط تلسکوپ فضایی هابل از سحابی سیاره نمای NGC 6153 گرفته است که در فاصله 4000 سال نوری از ما و در صورت فلکی عقرب قرار دارد.
این تصویر توسط دوربین جدید ناسا گرفته شده است که برای مطالعه سمت کاملا روشن زمین طراحی شده.
در تصویر جدید فضاپیمای افق های نو رشته کوه جدیدی که نزدیک به منطقه جنوب غربی پلوتو یعنی منطقه Tombaugh و بین منطقه روشن دشت یخ و دهانه های تاریک قرار دارند، دیده شده است.
قمر کوچک نیکس Nix (سمت چپ) و قمر نامنظم هیدرا Hydra (سمت راست) از اقمار کوچک پلوتو هستند.
عکس نمای نزدیک افق های نو از کوهی در یک خندق روی قمر شارون
اگرچه این خوشه نام خود را از پنج ستاره پر نور خود گرفته است، اما صد ها ستاره دیگر نیز در اینجا وجود دارد.
با کشف یک سیاره هم جرم مشتری که در مداری مشابه مشتری به دور ستاره ای خورشید مانند می گردد، دانشمندان حدس می زنند که این ستاره سیستمی مانند منظومه شمسی ما داشته باشد.
کهکشان مارپیچی J04542829-6625280 که با نام LEDA 89996 نیز شناخته می شود.
آخرین تصویر نمای نزدیک از فضاپیمای افق های نو محدوده وسیع و بدون دهانه ای را روی سطح پلوتو نشان می دهد که حدود 100 میلیون سال از بوجود آمدن آن گذشته است و هنوز فعالیت های زمین شناسی در آنجا اتفاق می افتد.
در عکس دور برد اکتشافی (LORRI) فضاپیمای افق های نو که 13 جولای از فاصله 466000 کیلومتر از قمر شارون گرفته شده، جزییات جالبی را از آن نشان می دهد.
تصویر نمای نزدیک از کوه های پلوتو 1.5 ساعت قبل از عبور نزدیک افق های نو