سومین شماره مجله الکترونیک کافه آسترو را با تغییراتی نسبت به دو شماره قبل خدمت شما تقدیم می کنیم. از این پس مجله الکترونیک کافه آسترو دو بار در ماه یعنی اول و پانزدهم ماه منتشر می شود.

در این شماره هم اخبار و مطالب آموزشی زیادی را خواهید خواند. موضوعات آموزشی به صورت مجموعه ای منتشر می شود. قسمت های قبلی این مطالب در شماره های پیشین منتشر شده است و در شماره های آینده نیز ادامه پیدا می کند. همچنین از این به بعد در هر شماره یک دانشمند ایرانی را معرفی خواهیم کرد. این دانشمندان عموما از فیزیکدانان، منجمان، کیهان شناسان و ریاضی دانان معاصر خواهد بود. هدف ما آشنایی با مسیر موفقیت این دانشمندان است.

 

 

 

همکاران این شماره:

سرپرست و مدیر سایت:‌مائده فرهوش

صفحه آرایی و طراحی جلد: امید اکبری

نویسندگان به ترتیب حروف الفبا: ، فاطمه شریعتی، فائزه صادق، خالد عطایی، فاطمه کارگر، رضا ماه منظر، هاله مسگری، کژال یوسفی

عکاس نجومی: سید محمد سعید انوار، بیژن مروج الحکامی