دوشنبه 20 آبان ماه یکی از مهم ترین رویدادهای نجومی سال اتفاق می‌افتد که در آن سیاره عطارد از مقابل قرص خورشید عبور می‌کند و به گذر عطارد معروف است. رویدادی که تا ۱۳ سال دیگر تکرار نخواهد شد.
بیایید نگاهی داشته باشیم به خواهر کوچک زمین، زهره، یک سیاره جهنمی.
تلسکوپ فضایی ناسا، از دورترین دنباله‌دار  فعالی که تاکنون مشاهده شده و در فاصله ی 1.5 میلیارد مایلی از خورشید و فراتر از مدار زحل، قرار دارد عکس گرفته است.
رصدخانه‌ی ALMA در شیلی، گرد و غبار را در اطراف نزدیکترین ستاره به سامانه پروکسیما قنطورس شناسایی کرده است. این مشاهدات جدید نشان می‌دهد، درخشش ناشی از گرد و غبار سرد در منطقه‌ای با فاصله‌ای بین یک تا چهار برابر دورتر از فاصله‌ی زمین تا خورشید است.