تلسکوپ فضایی ناسا، از دورترین دنباله‌دار  فعالی که تاکنون مشاهده شده و در فاصله ی 1.5 میلیارد مایلی از خورشید و فراتر از مدار زحل، قرار دارد عکس گرفته است.
رصدخانه‌ی ALMA در شیلی، گرد و غبار را در اطراف نزدیکترین ستاره به سامانه پروکسیما قنطورس شناسایی کرده است. این مشاهدات جدید نشان می‌دهد، درخشش ناشی از گرد و غبار سرد در منطقه‌ای با فاصله‌ای بین یک تا چهار برابر دورتر از فاصله‌ی زمین تا خورشید است.
امتیاز تصویر:‌ NASA, JPL-Caltech, SwRI, MSSS
دانشمندان اخیرا به دنبال رصد سیارک جالبی هستند که از فضای میان ستاره‌ای وارد منظومه شمسی شده است، اولین جرم تایید شده از ستاره‌ای دیگر.  عکس: تصویر هنری از سیارک  1I/2017 U1 یا ‘Oumuamua
دانشمندان برای اولین بار با استفاده از فضاپیمای ونوس اکسپرس ESA الگوی ابرهای فوقانی و وزش باد در سمت شب سیاره ی زهره (ناهید) را مشخص کردند و به نتایج شگفت انگیزی دست یافتند.