بهترین تصویر از سیستم ستاره ای اتا کارینا

محققان نجوم رادیویی موسسه ماکس پلانک واضح ترین تصویر از سیستم ستاره ای اتا کارینا را ثبت کردند.

محققان دانشگاه ماکس پلانک با استفاده از تلسکوپ های VLT موفق به ثبت جزییات اتا کارینا شدند. آنها چگونگی برخورد بادهای ستاره ای ناشی از دو ستاره عظیم را بررسی می کنند. این روش به درک بهتر تحول ستاره های عظیم کمک می کند.

سیستم ستاره ای اتا کارینا شامل دو ستاره عظیم در فاصله ۷۵۰۰ سال نوری از ما قرار دارد و باد ستاره ای با سرعت ۶ میلیون مایل بر ساعت می سازند. در فضای بین دو ستاره باد های مخالف با یکدیگر برخورد می کنند.

تا کنون اخترشناسان نمی دانستند در نقطه برخورد چه روی می دهد. اما تیم اخترشناسان ماکس پلانک با روشی هوشمندانه و با استفاده از تلسکوپ بسیار بزرگ رصدخانه جنوبی اروپا جزییات بی سابقه ای را از اتاکارینا ثبت کردند و برای اولین بار نگاهی اجمالی به این منطقه آشفته ارائه دادند. با این داده ها، ستاره شناسان بهتر با چرخه زندگی ستاره ها آشنا می شوند.

تا سال ۲۰۰۵ سیستم دوتایی اتا کارینا تایید نشده بود، حتی هنوز هم دانشمندان به سختی می توانند جزییات این سیستم را مطالعه کنند. در زمان رصد های قرن ۱۹ گاز و گرد و غبار زیاد ناشی از دو ستاره دید ما را مبهم کرده بود. اما با روش تداخل سنجی و با کمک کامپیوتر دانشمندان توانستند این سیستم جذات را بررسی کنند.

دانشمندان با استفاده از سه تا از چهار تلسکوپ VLTI تصویر واضحی از این سیستم ستاره ای بدست آوردند. هر تلسکوپ در نور فروسرخ کار می کند اما در خط طیفی متفاوت با دیگری و بنابراین داده های رصدی متفاوتی را بدت می آورد. با ترکیب این خطوط طیفی ثبت شده از سیستم عکس دقیقی بدست می آید.

این روش به منجمان اجازه داد تا باد ستاره ای از ستاره کوچکتر به سمت ستاره بزرگتر را با دقت بررسی کنند. در اینجا دما به ده ها میلیون درجه می رسد، در این دما اشعه ایکس منتشر می شود. با استفاده از این داده ها و مدل های کامپیوتری ستاره شناسان می توانند سرعت این باد ها را اندازه گیری کنند.

گرد ویلت (Gerd Weigelt) نویسنده مقاله گفت: «رویاهای ما به حقیقت پیوست و ما هم اکنون تصاویر بسیار واضحی در نور مادون قرمز داریم. VLTI به بهبود درک فیزیکی ما از اتا کارینا و اجرام مهم دیگر کمک می کند.»

منبع: Astronomy.com

همه نظرها (۰)

هیچ کس هنوز نظری ارسال نکرده