ستاره‌شناسان با ترکیب داده‌های طول‌موج‌های مختلف، تصویری خیره‌کننده از یک آتش‌بازی کیهانی در خوشه ستاره‌ای  G286.21+0.17 خلق کردند.
امتیاز تصویر:  NASA, ESA, Joel Kastner (RIT) et al
امتیاز تصویر:  NASA, ESA, Hubble
امتیاز ویدیو:  NASA's GSFC, SVS
این تصویر از سحابی خرچنگ در سال ۲۰۱۸ و با استفاده از ترکیب داده‌های رصدخانه اشعه ایکس چاندرا (آبی و سفید)‌، تلسکوپ فضایی هابل (بنفش) و تلسکوپ فضایی اسپیتزر (صورتی) بدست آمده است.