امتیاز تصویر: NASA, ESA, Hubble, Chandra
در این تصویر سحابی نشری و قرمز رنگ IC 1318 را می‌بینید که با یک سحابی بازتابی آبی رنگ به نام NGC 6914 احاطه شده است.
سحابی سیاره‌‌ای NGC 5307 در فاصله ۱۰۵۵۱ سال نوری از ما و در صورت فلکی قنطورس قرار دارد.
در این تصویر از تلسکوپ فضایی هابل، نمایی تیره و تار کیهانی دیده می‌شود. این جرم در ابتدا ستاره‌شناسان را گیج کرده بود و به همین علت به عنوان دو جرم به نام‌های NGC 2371 و NGC 2372 طبقه‌بندی شده اند که به نام 2371/2 نیز شناخته می‌شوند.
امتیاز تصویر: X-ray: NASA/CXC/CfA/R