یک سیستم ستاره‌ای عجیب: ستاره دوتایی و دیسک سیاره‌ای به دور آن
امتیاز تصویر:  CEDIC Team at Chilescope
امتیاز تصویر:  NASA, ESA, Hubble Legacy Archive
امتیاز تصویر: NASA GSFC's Scientific Visualization Studio, Solar Dynamics Obs
در150میلیون سالِ اول بعد از انفجار بزرگ، هیچ کهکشان، خوشه، ستاره و یا سیاره‌ای نبود. بعد از آن کهکشان‌ها شروع به خوشه شدن کردند. این خوشه‌ها از کهکشان‌ها و مواد بین کهکشان‌ها ساخته شده اند. در طی این فرآیندها انبوهی از مواد به هم برخورد کردند و سیاره‌ها در سامانه خورشیدی ما آغاز به تشکیل کردند.