ستاره‌شناسان موفق به آشکارسازی تشعشعات یک سیستم سیاهچاله شدند.
ستاره‌شناسان با کمک آرایه ALMA تصویر واضحی از دیسک دو ستاره جوان ثبت کرده‌اند که گرد و غبار را به دور خود جمع می‌کنند.
عکاس: Carlos Fairbairn
سنگین‌ترین ستاره کیهان کشف شد. این ستاره تنها 15 مایل (23 کیلومتر) قطر و جرمی بیش از دو برابر خورشید دارد.
امتیاز تصویر: ESA/Hubble & NASA