در این تصویر موزاییکی که توسط تلسکوپ فضایی اسپیتزر ناسا ثبت شده است، چندین خوشه ستاره‌ای که از یک ابرمولکولی تشکیل شده‌اند را می‌توان دید.
عکاس: Madhup Rathi
این تصویر تلسکوپ فضایی هابل، بخشی از خوشه‌ ستاره‌ای M11 را نشان می‌دهد.
امتیاز ویدیو: (NASA, ESA, and G. Bacon (STScI
یک سیستم ستاره‌ای عجیب: ستاره دوتایی و دیسک سیاره‌ای به دور آن