شاید شما هم از آن دسته از افراد باشید که به تماشای آسمان علاقه مند هستید.در آسمان فصل پاییز زیبا ترین صورت فلکی ها را می توانید رصد کنید. صورت فلکی ذات الکرسی یکی از این صور فلکی است. از این صورت فلکی می توان به آندرومدا، قیفاووس رسید. ذات الکرسی یا تخت‌نشین، مادر آندرومدا، طبق افسانه‌ها بر روی تختی نشسته‌است که چندان راحت نیست! و پادشاه اتیوپی پدر آندرومدا، قیفاووس است.
صورت فلکی عقاب با ستاره درخشان نسر طائر، یکی از صور فلکی معروف در آسمان تابستان است.
ستاره دنب از صورت فلکی دجاجه یکی از ستاره های مثلث تابستانی است. این صورت فلکی به خاطر این ستاره و سحابی های جالب معروف شده است.
یکی از صور فلکی مثلث تابستانی صورت فلکی شلیاق است. این صورت فلکی که با ستاره بتا شلیاق شناخته می شود، یک سحابی سیاره ای معروف نیز دارد.
نقشه های ستارگان آسمان شامل پیکر های آسمانی یا صور فلکی، که اشکال متفاوتی دارند، نتیجه تخیلات و تصورات انسان هستند و برای شناختن و به نقشه در آوردن آسمان، نامگذاری و ابداع شده اند.