صورت فلکی شکارچی یا جبار

  • زمان : ۱۳۹۶/۵/۱۵ ه‍.ش.،‏ ۰:۱۶
  • نمایش : ۱٬۸۱۲ دفعه
  • موضوع : مبانی نجوم
صورت فلکی جبار(orion or rigel) یکی از پرنورترین و شناخته شده ترین صورت های فلکی آسمان شب است.این صورت فلکی از زمان باستان شناخته شده بوده است.نام دیگرش "شکارچی"است که این اسم از یکی از افسانه های مصری می آید.

جبار 2 ستاره از 10 ستاره پرنور آسمان ار در خود جای داده است؛آلفا جبار و بتا جبار.و همچنین تعدادی از سحابی های مشهور را در خود دارد،مانند سحابی جبار و سحابی سر اسب.3 ستاره از برجسته ترین ستاره های آسمان هم کمربند این صورت فلکی را تشکیل می دهند.}کمربند جبار یا سه خواهر یا سه پادشاه،سه ستاره پرنور در آسمان شب هستند که روی یک خط قرار گرفته اند  و در نیمکره شمالی آسمان به راحتی قابل تشخیص اند.}

3 ستاره کمربند جبار.هرسه غول های آبی هستند. Alnitak, Alnilam, and Mintaka))

جبار بیست و ششمین صورت فلکی از لحاظ بزرگی است و در ربع اول نیمکره شمالی قرار دارد و می تواند در عرض های جغرافیایی 85+ درجه و 75- درجه دیده شود.صورت های فلکی همسایه اش نهر،دوپیکر،خرگوش،تک شاخ و گاو هستند.

جبار،متعلق به خانواده صورت های فلکی جبار است که علاوه بر بر جبار شامل شامل تک شاخ،خرگوش،سگ بزرگ و سگ کوچک می شود.

3 جرم از اجرام مسیه هم در صورت فلکی جبار قرار گرفته اند.(messier78,messier43,messier42){اجرام مسیه،110 جرم غیر ستاره ای در آسمان هستند،شامل کهکشان ها،سحابی ها و خوشه های ستاره ای که برای اولین بار در قرن هجدهم توسط ستاره شناس فرانسوی چارلز مسیه دسته بندی شدند.}

سحابی جبار؛جرم شماره 42 مسیه

سحابی دی ماریان؛جرم شماره 43 مسیه؛واقع در صورت فلکی جبار

سحابی سر اسب؛در صورت فلکی جبار

پرنورترین ستاره این صورت فلکی،بتا جبار(rigel or beta orions) است.بتا جبار ششمین ستاره پرنور آسمان شب است.دومین ستاره پرنور این صورت فلکی،آلفا جبار( (Betelgeuse or alpha orionsاست که نهمین ستاره پرنور در آسمان است.

افسانه ها :

در افسانه های یونان،جبار زیباترین مردان بوده است.او پسر پادشاه دریا پوزدیون بوده است.در اودیسه هومر،جبار مردی بلندقامت و تنومند معرفی شده است.

در یکی از افسانه ها آمده است:جبار عاشق هفت دختر اطلس و پلیون می شود و زئوس،خدای خدایان،همه آن ها را به آسمان تبعید می کند.آن هفت خواهر در خوشه پروین در صورت فلکی گاو جای گرفته اند و جبار همچنان در آسمان در تعقیب خوشه پروین است.

افسانه دیگری می گوید: جبار عاشق میروپ می شود و یک شب در حال مستی میخواسته خود را به او تحمیل کند که پدر میروپ،پادشاه اونوپیون،خشمگین می شود و جبار را کور می کند و او را از سرزمین خود تبعید می کند.سرانجام یک منجی به جبار می گوید که اگر به سمت شرق،به طرف طلوع آفتاب برود،بینایی اش باز می گردد و جبار این کار را می کند و دوباره بینا میشود.

در بیشتر افسانه هایی که درباره مرگ جبار نقل شده،عقرب نقش مهمی دارد و دشمن جبار است.در آسمان هم،جبار و عقرب، در دو سوی مختلف قرار دارند و وقتی صورت فلکی عقرب طلوع می کند،جبار فرار می کند و از افق مغرب پایین می رود.

ستاره سمت چپ کمربند جبار(alnitak) و سحابی جبار

 

همه نظرها (۰)

هیچ کس هنوز نظری ارسال نکرده