خوشه کروی M3

زمان: ۱۳۹۶/۳/۲۸ ه‍.ش.،‏ ۱۷:۴۲ نمایش : ۳۴۶ دفعه
موضوع : آموزش

خوشه کروی M3

خوشه کروی M3 در صورت فلکی تازی ها و در فاصله ۳۳۰۰۰ سال نوری از ما قرار دارد. این خوشه کروی در سال ۱۷۶۴ توسط شارل مسیه کشف شد. این خوشه که یکی از بزرگترین و درخشان ترین خوشه ها ست که بیش از ۵۰۰۰۰۰ ستاره دارد.  خوشه M3 قدر ظاهری ۶.۲ دارد. 

پیدا کردن خوشه M3 با کمک ستاره سماک رامح در صورت فلکی عوا