در قسمت پیشنهادهای رصدی به معرفی موقعیت های رصدی در ماه جاری می‌پردازیم که در گروه خورشید، ماه، سیارات و اجرام آماده شده‌اند. در ابتدا به وضعیت آب‌و‌هوای نجومی هفته می‌پردازیم.
علاوه بر ستاره ها و سیارات، اجرام آسمانی دیگری نیز وجود دارند که به خاطر فاصله زیاد و درخشندگی کم، تنها با ابزارهای نجومی مانند تلسکوپ و دوربین های دوچشمی مشاهده می شوند. اجرام غیرستاره ای، طیف گسترده ای از اجرام، از خوشه های باز و کروی تا انواع سحابی ها و کهکشان ها را شامل می شوند که هر کدام زیبایی های مخصوص به خود را دارند.
آسمان شب را به زیبایی و فریبندگی می شناسند، به مناظر خیره کننده و تصاویر بدیع، به دلیلی بر وجود نظم و ناظم، خالق و مخلوق، به سکوت...، به مقام تعجب!!
خورشید گرفتگی کامل آمریکا
مروری بر رصد اجرام غیرستاره ای