گردهمایی آسمان شب: ماه، مشتری، زحل و مریخ

این روز‌ها آسمان شب میزبان گردهمایی سیارات مشتری، مریخ و زحل در کنار ماه است. چهارشنبه ۲۷ فروردین مقارنه ماه و مشتری اتفاق می‌افتد.

 

 

این همنشینی در ساعت ۲:۴۹ بامداد و پس از طلوع ماه آغاز می‌شود. در این زمان قدر ظاهری مشتری منفی ۲.۳ و جدایی زاویه‌ای ماه و مشتری ۲.۷ درجه است. همچنین در این شب ماه در تربیع اول قرار دارد. در همین شب، پس از ماه و مشتری، به ترتیب سیارات زحل و مریخ نیز طلوع می‌کنند و سپس شاهد طلوع خورشید در ساعت ۶:۳۱ خواهیم بود.

اما ماه مسیر خود را ادامه خواهد داد و بامداد پنج‌شنبه ۲۸ فروردین، به نزدیکی مریخ می‌رسد. در این روز مقارنه مریخ و ماه در ساعت ۶:۰۸ و با جدایی زاویه‌ای ۲.۳ درجه اتفاق می‌افتد. البته در این زمان با توجه به نزدیکی ساعت طلوع خورشید، آسمان روشن است. پس بهتر است برای دیدن ماه و مریخ کمی‌ زودتر به آسمان نگاه کنیم. 

چنین تصویری از آسمان و گردهمایی سیارات مشتری، زحل و مریخ تا دو سال دیگر تکرار نمی‌شود. پس این فرصت را از دست ندهید.

همه نظرها (۰)

هیچ کس هنوز نظری ارسال نکرده