نابودی یک ستاره نوترونی توسط یک سیاهچاله

چه چیزی این انفجار عجیب را بوجود آورده است؟

سه هفته پیش آشکارساز امواج گرانشی LIGO و VIRGO در آمریکا و اروپا، یک سری امواج گرانشی را شناسایی کرده‌اند که دارای یک الگوی نوسانی است. این الگو زمانی بوجود می‌آید که سیاهچاله‌ای، یک ستاره نوترونی را نابود کند. در این رویداد که با کد S190814sv شناخته می‌شود، یکی از اجرام بیش پنج برابر خورشید (کاندید یک سیاهچاله) و دیگری سه برابر خورشید (احتمالا یک ستاره نوترونی) جرم دارند. پیش‌تر پدیده مشابهی با امواج گرانشی شناسایی نشده بود. از لحاظ تئوری ممکن است که جرم کوچک‌تر نیز یک سیاهچاله باشد، اما تا به حال هیچ مثالی از سیاهچاله‌ای با چنین جرم کمی وجود نداشته است.

ویدیویی که مشاهده می‌کنید مربوط به پدیده‌ مشابهی از برخورد یک سیاهچاله با ستاره نوترونی است که در سال ۲۰۰۵ و در محدوده امواج گاما آشکارسازی شده بود. در ابتدای این انیمیشن یک ستاره نوترونی را می‌بینید که در حال چرخش به دور سیاهچاله‌ای با یک قرص برافزایشی است. سپس سیاهچاله با گرانش قوی خود ستاره نوترونی را می‌بلعد و در حالی که همه مواد باقی‌مانده به سمت سیاهچاله سقوط می‌کند، یک جت ایجاد می‌گردد. در آینده پدیده S190814sv بیشتر مورد مطالعه قرار خواهد گرفت تا ماهیت اجرام این برخورد کیهانی شناسایی شود و همچنین به آشکارسازی و کشف رخداد‌های مشابه کمک کند.

 

منبع: APOD / NASA

همه نظرها (۰)

هیچ کس هنوز نظری ارسال نکرده