تا آنجا که ما می‌دانیم، پایان نه جهان با یک انفجار نخواهد بود. بلکه در پایان ستاره‌ها کم‌کم خاموش می‌شوند و دمای جهان به صفر می‌رسد.
یکی از سوالات مهم درباره جهان ‌اولیه چگونگی شکل‌گیری سیاهچاله‌های ابرپرجرم در ۸۰۰ میلیون سال پس از انفجار بزرگ است. این سیاهچاله‌ها در مرکز کهکشان‌ها قرار دارند و در طول زمان با جمع‌ کردن گازی که در اطرافشان وجود دارد، بزرگ‌تر شده‌اند.
عظیم‌ترین انفجار در جهان کشف شد. این انفجار در یک سیاهچاله که در خوشه‌ای کهکشانی به فاصله صدها میلیون سال نوری از ما قرار دارد اتفاق افتاده است.
ستاره‌شناسان موفق به آشکارسازی تشعشعات یک سیستم سیاهچاله شدند.
شبیه سازی جدید از یک سیاهچاله چگونگی انحنای فضا-زمان بر اثر گرانش عظیم آن را نشان می‌دهد.

همه نظرها (۰)

هیچ کس هنوز نظری ارسال نکرده