در سال ۱۹۱۶، اینشتین، چند ماه بعد از فرمولبندی نهایی نسبیت عام، امواج گرانشی را فرموله کرد. او معادلات خود را به امواج خطی که توسط اجرامی با خودگرانی جزئی که در فضازمان تخت و تهی از ماده یا انرژی پخش می شوند، محدود کرد. اینشتین نمی توانست نظریه نسبیت را منتشر کند و به پیامدهای آن توجه نکند. یکی از این پیامدها امواج گرانشی بود.
«آکادمی سلطنتی علوم سوئد تصمیم گرفت تا جایزه نوبل فیزیک ۲۰۱۷ را نیمی به راینر وایس (Rainer Weiss) و نیمی دیگر به طور مساوی به بری سی. بریش (Barry C.Barish) و کیپ اس. تورن (kip S.Thorne) برای تلاش در زمینه آشکارسازLIGO و رصد امواج گرانشی اهدا کند.»
امتیاز تصویر اشعه ایکس:  NASA/CXC/D. Hudson, T. Reiprich et al امتیاز تصویر در موج رادیویی:  NRAO/VLA/ NRL
جایزه نوبل ۲۰۱۷ «برای دانشمندان آشکارساز Ligo و کشف امواج گرانشی»
انفجار پرتو گاما یا GRB یکی از خشن ترین و پر انرژی ترین اتفاقات جهان است. اگر چه این رویداد درخشان ترین انفجاری است که ستاره شناسان می توانند رصد کنند، اما داده های رصدخانه اشعه ایکس چاندرا، ماهواه سویفت و تلسکوپ های دیگر نشان می دهد که دانشمندان احتمالا تعداد زیادی از این انفجار های قدرتمند کیهانی را رصد نکرده اند.