داده‌های عکس: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS پردازش تصویر: AliAbbasiPov
امتیاز تصویر: NASA, JPL-Caltech, SETI Institute, Cynthia Phillips, Marty Valenti
این شب‌ها، پس از غروب خورشید، ماه و سه سیاره دیگر در آسمان می‌درخشند.
فضاپیمای جونو ناسا در این نما از سیاره غول گازی مشتری، ابرهای چرخانی را در نزدیکی منطقه‌ای در نیم کره شمالی سیاره که به نام “Jet N4” شناخته می‌شود، ثبت کرده است.