فضاپیمای جونو ناسا در این نما از سیاره غول گازی مشتری، ابرهای چرخانی را در نزدیکی منطقه‌ای در نیم کره شمالی سیاره که به نام “Jet N4” شناخته می‌شود، ثبت کرده است.
​​​​​​​سایه قمر آتش‌فشانی آیو روی سیاره مشتری تصویری خیره‌کننده از دید فضاپیمای جونو ناسا بوجود آورده است.
بزرگترین آتش‌فشان آیو، قمر سیاره مشتری، در آستانه فورانی عظیم است.
این تصویر از ابرهای نیم‌کره جنوبی سیاره مشتری در یکی از پروازهای نزدیک فضاپیمای جونو ناسا، در ۲۱ دسامبر ۲۰۱۸ ثبت شده است.