امتیاز تصویر: NASA, JPL-Caltech, Space Science Institute, Cassini
​​​​​​​سایه قمر آتش‌فشانی آیو روی سیاره مشتری تصویری خیره‌کننده از دید فضاپیمای جونو ناسا بوجود آورده است.
بزرگترین آتش‌فشان آیو، قمر سیاره مشتری، در آستانه فورانی عظیم است.
تا امروز به لطف وجود ماهواره‌هایی همچون کپلر و اسپیتزر، سیاره‌های فراخورشیدی بسیاری حول ستاره‌های کهکشان ما کشف شده است. ولی حالا ستاره‌شناسان شواهدی از وجود یک قمر فراخورشیدی را پیدا کرده‌اند.