امتیاز تصویر:  NASA, ESA, Hubble Legacy Archive
امتیاز تصویر: NASA GSFC's Scientific Visualization Studio, Solar Dynamics Obs
خورشید به عنوان نزدیک ترین ستاره به زمین، یکی از پرطرفدار ترین سوژه‌ها برای تحقیق توسط دانشمندان است.
امتیاز تصویر: Hubble Heritage Team, NASA
عکاس: (Stephane Vetter (Nuits sacrees, TWAN