در خورشید هم باران می­بارد! کشف این باران ها می­تواند محققان را  برای دست یابی به نتایج جدیدی در علم خورشید یاری کند. آن ها، بارش‌هایی حلقه ای یا تاجی شکل را در منطقه‌ای در خورشید یافته‌اند که فکر نمی­کردند این باران ها در آن­جا رخ دهد. این یافته‌ها مي‌تواند به حلقه گمشده میان رازهای بزرگ عرصه فیزیک خورشید دست یابد.
امتیاز تصویر:  NASA, ESA, Hubble Legacy Archive
امتیاز تصویر: NASA GSFC's Scientific Visualization Studio, Solar Dynamics Obs
خورشید به عنوان نزدیک ترین ستاره به زمین، یکی از پرطرفدار ترین سوژه‌ها برای تحقیق توسط دانشمندان است.
امتیاز تصویر: Hubble Heritage Team, NASA

همه نظرها (۰)

هیچ کس هنوز نظری ارسال نکرده