سحابی سیاره‌‌ای NGC 5307 در فاصله ۱۰۵۵۱ سال نوری از ما و در صورت فلکی قنطورس قرار دارد.
عکاس: Fabrizio Melandri
در خورشید هم باران می­بارد! کشف این باران ها می­تواند محققان را  برای دست یابی به نتایج جدیدی در علم خورشید یاری کند. آن ها، بارش‌هایی حلقه ای یا تاجی شکل را در منطقه‌ای در خورشید یافته‌اند که فکر نمی­کردند این باران ها در آن­جا رخ دهد. این یافته‌ها مي‌تواند به حلقه گمشده میان رازهای بزرگ عرصه فیزیک خورشید دست یابد.
امتیاز تصویر:  NASA, ESA, Hubble Legacy Archive
امتیاز تصویر: NASA GSFC's Scientific Visualization Studio, Solar Dynamics Obs

همه نظرها (۰)

هیچ کس هنوز نظری ارسال نکرده