پیشنهادهای رصدی آبان ماه

در قسمت پیشنهادهای رصدی به معرفی موقعیت های رصدی در ماه جاری می‌پردازیم که در گروه خورشید، ماه، سیارات و اجرام آماده شده‌اند. در ابتدا به وضعیت آب‌و‌هوای نجومی هفته می‌پردازیم.

 

آب‌و‌هوای نجومی:

در اکثر روزهای آبان ماه، هوا صاف می‌باشد ولی در بعضی از روزهای اول ماه، ابرها مانع دید خوب و مناسب برای رصد می‌شوند، شهاب باران اسدی که در هفته‌ی آخر ماه، به اوج خود می‌رسد، جز رویدادهای مهم این ماه قرار می‌گیرد.

خورشید:

بعد از گذشتن از اعتدال دوم سال (پاییزه) طول روزها کوتاه شده است و خورشید از ارتفاع کمتری بر زمین می‌تابد و در این موقع لکه های سرد خورشید به صورت پراکنده در قسمت پایینی خورشید دیده می‌شوند.

ماه:

در اوایل و اواخر آبان، نور ماه قدرت چندانی ندارد و هلال می‌باشد بنابراین مشکل چندانی برای رصد ایجاد نمی‌کند.

سیارات قابل رصد:

عطارد: نزدیک خورشید می‌باشد و دیده نمی‌شود.

مریخ: این سیاره قبل از طلوع خورشید در سمت شرق آسمان قابل مشاهده می‌باشد.

زحل: تا چند ساعت پس از غروب در سمت غرب آسمان دیده می‌شود.

مشتری: نزدیک خورشید می‌باشد و دیده نمی‌شود.

اجرام آسمانی:

در بخش اجرام آسمانی، با توجه به معیارهای نور و ارتفاع، به معرفی چهار جرم منتخب هفته و زمان مناسب رصد آن‌ها می‌پردازیم:

 

جرم صورت فلکی زمان مناسب رصد توضیحات
Orion nebula M42 صورت جبار از غروب تا طلوع بدون ابزار رصدی، قدر ظاهری.4.0
Andromeda G M31 صورت فلکی آندرومدا از غروب تا طلوع بدون ابزار رصدی، قدر ظاهری 3.5
Sombrero G M104 صورت فلکی سنبله از ساعت سه تا طلوع

نیاز به ابزار رصدی، قدر ظاهری ۹.۰

 

کهکشان M104 یا کلامکزیکی

همه نظرها (۰)

هیچ کس هنوز نظری ارسال نکرده