سحابی اسپیروگراف یا IC 418

زمان: ۱۳۹۶/۳/۲۲ ه‍.ش.،‏ ۱۵:۳۷ نمایش : ۳۷۴ دفعه

سحابی اسپیروگراف یا IC 418

امتیاز تصویر: NASAESA

ساختار سحابی IC 418 چگونه شکل گرفته است؟ این سحابی سیاره ای به دلیل شباهت ظاهری به دوایر جادویی اقلیدوسی، اسپیروگراف یا چرخ نگار نام دارد و الگوی ظاهری آن به خوبی شناخته نشده است. شاید بادهای ستاره ای که این اولیه باعث بوجود آمدن این شکل شده. روشنایی این ستاره در طول چند ساعت غیر قابل پیشبینی است. تنها چند میلیون سال قبل، IC 418 ستاره ای شبیه به خورشید بود و چند هزار سال پیش، IC 418 تبدیل به یک ستاره غول سرخ شده است. با پایان سوخت هسته ای ستاره، پوسته بیرونی آن به بیرون پرتاب شده تا سحابی سیاره ای بوجود بیاید و ستاره به یک کوتوله سفید تبدیل شده است که در مرکز این تصویر دیده می شود. سحابی IC 418  در فاصله ۲۰۰۰ سال نوری از ما قرار دارد و قطر آن ۰.۳ سال نوری است. این تصویر رنگ کاذب که توسط تلسکوپ فضایی هابل ثبت شده است، جزییات جالبی را آشکار می کند.