مشعل قیفاووس

زمان: ۱۳۹۵/۸/۸،‏ ۲۲:۴۱ نمایش : ۱٬۴۲۴ دفعه

مشعل قیفاووس

امتیاز تصویر: Thomas Lelu

این اشکال شبه وار که سرتاسر این تصویر رنگارنگ را تسخیر کرده است، در صورت فلکی قیفاووس قرار دارد. گرد و غبار کیهانی کم رنگ با بازتاب نور ستاره ها دیده می شود. این غبار کیهانی در فاصله ۱۲۰۰ سال نوری از ما، در صفحه کهکشان راه شیری و لبه ابر مولکولی «مشعل قیفاووس» قرار دارد. «سحابی مشعل» که با نام ابر مولکولی vdB 141 یا Sh2-136 با گستردگی ۲ سال نوری درخشان ترین بخش این ابرمولکولی است و در سمت راست این نمای پر ستاره قرار دارد. در این سحابی نشانه هایی از مناطق و هسته های چگال دیده می شود که مراحل اولیه تشکیل ستاره ها است. 

تاریخ: ۲۸ اکتبر ۲۰۱۶

همه نظرها (۰)

هیچ کس هنوز نظری ارسال نکرده